پروفیل کاور- طرح ترک

بازگشت
نام محصول: پروفیل کاور- طرح ترک قیمت محصول : جزئیات:

 

جهت ساخت پرده های زبرا از یک مجموعه 4 پروفیل آلومینیوم استفاده می گردد که هر کدام نقش و عملکرد خاص خودرا دارا می باشد.

یکی از اصلی ترین این پروفیل های آلومینیوم ، پروفیل قاب یا همان کانال پرده زبرا می باشد که با توجه به نوع پرده و سلیقه مصرف کننده دارای انواع مختلفی می باشند که عبارتند از:

1-         پروفیل آلومینیومی  قاب یا کانال زبرا طرح ترک 7 سانت

2-         پروفیل آلومینیومی  قاب زبرا بلند 9 سانت

3-         پروفیل آلومینیومی  قاب زبرا 8 سانت نما دار

4-         پروفیل آلومینیومی  قاب زبرا 9 سانت نما دار

5-         پروفیل آلومینیومی  قاب زبرا دو مکانیزم