پروفیل عرض و ارتفاع توری پلیسه

بازگشت
نام محصول: پروفیل عرض و ارتفاع توری پلیسه قیمت محصول : جزئیات:

از مهمترين مزيت اين سيستم توري پليسه استفاده از پروفيل يكسان براي عرض و ارتفاع مي باشد كه داراي مزاياي زير است:


١- كاهش سبد خريد براي توليدكنندگان و سهولت در برش كاري.
٢- كاهش ضايعات آلومينيوم كه قطعات كوچك برش در عرض مورد استفاده قرار مي گيرد.
٣- وزن مناسب براي اين سيستم كه قيمت تمام شده را كاهش داده و توان رقابتي بوجود مي آورد.
٣- تعبيه شيار جهت استفاده از پرز مويي در عرض هاي توري جهت مهار بهتر تور و عدم خروج تور از توري و عدم عبور حشرات ريز از زير يا روي توري پليسه
٤- استحكام بالاتر به جهت وجود شيارها در لبه آلومينيوم