توری پلیسه یک طرفه

بازگشت
نام محصول: توری پلیسه یک طرفه قیمت محصول : جزئیات:

 با توجه به آزاد بودن توری در عرض ها در داخل ریل خود برای ایجاد امکان باز و بسته شدن توری، در طراحی توری پلیسه آلا در این دو قسمت از پرز های مویی استفاده شده که موجب عدم عبور حشرات از بالا و پایین تور و همچنین عدم تجمع گرد و خاک و آلودگی ها در این نواحی می گردد.