تولید پروفیل آلومینیوم

جهت تولید پروفیل آلومینیوم از دستگاه های پرس آلومینیوم استفاده می گردد . در این سیستم بیلت آلومینیوم پس از گرم شدن در کوره های مخصوص داخل کانتینر پرس آلومینیوم قرار گرفته و با فشار هیدرولیکی ایجاد شده توسط پمپ های هیدرولیک به کمک رام بیلت ها به درون قالب تزریق می گردند و فرایند تولید پروفیل آلومینیوم صورت می پذیرد . پس از خروج پروفیل از دستگاه اکستروژن آلومینیوم جهت شکل دهی نهایی به پروفیل آلومینیوم آن را استرچ کرده و در سایزهای مورد نیاز برش می زنند، پس از این مرحله پروفیل را در کوره های ایجینگ برای افزایش سختی پروفیل قرار می دهند بدین ترتیب پروفیل آلومینیوم از سختی مطلوبی برخوردار خواهد شد در هر یک از این مراحل جهت تولیدپروفیل آلومینیوم شرایط و استاندارهای خاصی می بایست مورد توجه قرار گیرد تا در نهایت پروفیل آلومینیومی تولیدی از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. در گروه صنعتی آلا تلاش شده است که در تمامی نکات مورد اهمیت جهت تولید پروفیل های آلومینیوم به دقت رعایت شده و در نهایت پروفیل های آلومینیوم را با بالاترین کیفیت به بازار ارائه دهد.

ارسال نظر